Podpora

Vážení zákazníci,

v této sekci Vás budeme informovat na základě vašich podnětů o provozních záležitostech a potřebách při provozování solárií

I. Pravidla pro bezpečné opalování v soláriu musí být vyvěšeny v každé kabině

Pravidla pro bezpečné opalování v soláriu

 • Pokud máte zdravotní problémy nebo užíváte léky, poraďte se o možnosti opalování s ošetřujícím lékařem. Váš zdravotní stav nebo vliv některých léků může být znásoben účinkem UV záření.
 • Zjistěte si fototyp Vaší kůže - za asistence obsluhujícího personálu solária si proveďte jednoduchý test pro určení fototypu Vaší kůže a na základě výsledků tohoto testu Vám obsluhující personál doporučí Váš individuální opalovací program.
 • Dodržujte maximální doporučené opalovací časy, intervaly mezi opalováním dle doporučeného opalovacího programu s ohledem na stav a typ Vaší kůže.
 • Mezi prvním a druhým opalováním vyčkejte minimálně 48 hodin.
 • Neopalujte se ve stejný den v soláriu a na slunci (dávky UV záření se sčítají).
 • Před opalováním si odložte šperky.
 • Před opalováním je nutné se důkladně odlíčit. Nepoužívejte již několik hodin před opalováním make-up a parfémy.
 • Nepoužívejte žádné opalovací krémy s ochranným faktorem. Kosmetika pro opalování na slunci není určena k opalování v soláriu (a opačně). Doporučuje se pouze kosmetika pro opalování v soláriích, která pokožce dodá potřebnou vlhkost a vitamíny.
 • Chraňte před ozářením citlivé části pokožky - jizvy, znaménka, tetování, genitálie.
 • Během opalování je nutné chránit si oči pomocí speciálních ochranných brýlí nebo očních ochranných fólií (Kontaktní čočky nebo sluneční brýle s UV filtrem nejsou náhradou speciálních ochranných brýlí). V případě nedodržení tohoto pravidla si vážným způsobem poškozujete zrak!!! Pokud se díváte přímo do rozsvíceného solária po dobu cca. 6 vteřin, již překračujete kritickou hranici záření, kterou snese Vaše oko. Pokud máte v rozsvíceném soláriu zavřená oční víčka, překračujete nebezpečnou dávku UV záření pro Vaše oko asi po 1 minutě.
 • Při opalování v soláriu neležte nehybně, neprokrvená místa se neopálí.
 • Po opalování nezapomínejte na intenzivní hydrataci pokožky použitím krému po opalování.
 • Po opalování se několik hodin nesprchujte, aby nedošlo k přerušení procesu pigmentace.
 • Pokud se po opalování objeví zčervenání, mělo by být další opalování alespoň na týden zastaveno a poté zahájeno opět od počátku programu a s kratšími opalovacími časy.
 • Po intenzivní opalovací kúře se doporučuje přestávka až 4 týdnů. Intenzivní opalovací kúra může probíhat např. tak, že budete chodit do solária obden celkem maximálně 10x a opalovací čas si budete postupně prodlužovat od počátečních 5 minut až do doporučeného maxima pro konkrétní fototyp kůže. Pro udržení opáleného vzhledu stačí 1 návštěva solária za 1 až 2 týdny.
 • Počet opalování za rok nemá překročit 50 až 100. Někteří dermatologové uvádějí dokonce pouze 20 návštěv v soláriu ročně! Vše je individuální a hodně záleží na fototypu Vaší pokožky, na počtu mateřských znamének apod.
 • Dalšímu použití solária by se měly vyhnout osoby, u kterých se do 48 hodin po prvním opalování objevily nenadálé účinky jako výrazné svědění nebo zčervenání pokožky apod.
 • Pokud se po opalování objeví opuchliny, bolesti nebo změny v pigmentaci kůže (změny u stávajících pigmentových skvrn), neprodleně vyhledejte lékaře.

Solárium nesmí používat:

 • osoby mladší 18-ti let,
 • osoby se sklonem k tvorbě pih,
 • osoby s přírodní červenou barvou vlasů,
 • osoby se skvrnami s abnormálním odbarvením pokožky,
 • osoby, které mají na těle víc než 16 mateřských znamének (o průměru 2 mm nebo více),
 • osoby, které mají jakákoliv atypická mateřská znaménka (atypická mateřská znaménka jsou definována jako asymetrická, větší než 5 mm v průměru s kolísavou pigmentací a nepravidelně ohraničená; v případě pochybností je nutno se poradit s lékařem),
 • osoby trpící na úžeh,
 • osoby bez schopnosti se celkově opálit nebo bez schopnosti se opálit bez spálení pokožky, když jsou vystaveny slunečním paprskům,
 • osoby, které se snadno spálí při vystavení slunečním paprskům,
 • osoby, u nichž se v rodině v dětství často vyskytuje bolestivé spálení pokožky,
 • osoby, které mají nebo v minulosti měly rakovinu kůže nebo které mají předpoklady ke vzniku rakoviny kůže,
 • osoby, které jsou v blízkém příbuzenském vztahu k osobě s historií melanomu,
 • osoby v lékařské péči z důvodu onemocnění, které souvisí s citlivostí na světlo,
 • osoby užívající léky vyvolávající citlivost na světlo.

Informace o datu minimální trvanlivosti na kosmetice

Datum minimální trvanlivosti vyjádřené slovy „spotřebujte nejlépe do“ nebo symbolem „přesýpacích hodin“ a datem v pořadí měsíc/rok nebo den/měsíc/rok.

Tento údaj není povinný u kosmetických přípravků, jejichž minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců.

Zde se uvede symbol „otevřené nádobky na krém“ s údajem, který uvádí počet měsíců – dobu, po kterou je přípravek po otevření bezpečný a lze jej používat, aniž by došlo k újmě na zdraví spotřebitele. Tato doba se nazývá doba trvanlivosti po otevření (Period After Opening – PAO) a je uvedena v měsících, např. (12M). Počet měsíců může být uveden uvnitř nebo vně symbolu otevřené nádobky na krém.